Bild av Börje Börman babblandes om att man bör, annars bör man Dela på Facebook Twittra Dela på Linked in

Hvad i halva friden?

Denne wäbbmästare, Börje Börman den förste (eller var det den störste?), överhövding av provinsen Börland i bortre Böristan, önskar härmed göra veterligt att livet är fyllt av bör. Bör hit, bör dit. Bör till vänster, bör till höger. Bör upp, bör ner. Bör fram, bör bak. Bör, bör, bör, överallt bör.

Exemplevis bör man öppna denna wäbbsajt innan man börjar läsa den. Vidare bör man inte klicka bort sig innan man läst sagda wäbbsajt klart enär wäbbmästaren då kan komma att bli oglad. Och det önskar man inte. Sagde wäbbmästare har nämligen beslutat att densamme bör hållas oledsen, och därvid bör man inte sky några medel.

Man bör ha i minnet att allt som erfordras för att läsa denna wäbbsajt är skygglappar, mörka glasögon samt, rent kvalifikationsmässigt, att man är utrustad ett visst sinne för rysansvärd morsa. Man bör dock ha i minnet att wäbbsajten kan innehålla spår av innehåll, eller eventuellt något värre, varför det kan vara rekommendabelt att ha en vit flagga till hands. Känsliga läsare uppmanas att komplettera med valfritt ickeinnehåll. En tråkig grej i sammanhanget är dock att odåligt ickeinnehåll kan vara svårt att finna på öppna marknaden.

Man bör också alltid ha i minnet att man bör. Annars bör man. Och om man av någon outgrundlig anledning inte bör så bör man i alla fall, och bör sen.

Wäbbmästaren avser att å denna wäbbsajt dagligen och stundligen (förhoppningsvis, möjligen, kanske, eventuellt) genom korta till helkorta wäbbsajtinlägg erinra om vad man bör. Garv kan möjligen tillåtas under förutsättning att sagda garv är snälla till helsnälla. Eller i obästa fall något helt eller ohelt annat. Åtminstone före kl 10:17 på torsdagar.

I händelse av hastig påkomna nödsituationer kan wäbbmästaren med lite tur (och ibland) nås på eller inte.