Bild av Börje Börman babblandes om att man bör, annars bör man Dela på Facebook Twittra Dela på Linked in

Ett nytt bör

Man bör ha i minnet att med rättshaverist i normalfallet inte avses kock som gått på grund.

Nyligen

När man erhåller information beträffande det förhållandet att något inte ligger i cirkelns riktning bör man betänka att detsamma möjligen skulle ...

När man hyser en elefant i rummet bör man ha i minnet att inte sätta sig ...

Man bör ha i minnet att skillnaden mellan ögon och öron inskränker sig till ...

Man bör ha i minnet att med ofreda i normalfallet inte avses vare sig ...

Man bör ha i minnet att med misstanke i normalfallet inte avses ...

När man önskar normalisera något bör man först sorgfälligt tillse att detsamma i vart fall är något ...

Man bör ha i minnet att när ett ägg och ett ansikte möts bör man tillse att man inte är ansiktet, ...

Man bör ha i minnet att den som inga vänner har får i stället låta sig ...

När man står i begrepp att fråga någon om vederbörande har för avsikt att sitta där och uggla hela dagen bör man kontrollera ...

Man bör ha i minnet att det började gå upp för mänskligheten att en ny tidsålder hade tagit sin början när man blev varse att det inte ...