Bild av Börje Börman babblandes om att man bör, annars bör man Dela på Facebook Twittra Dela på Linked in

FINSTILT

Man bör vid var tid lyda råd, speciellt om de är dyra, och då utan varje hänsyn till om man har råd eller inte, dock på egen risk och ansvar samt vid var tid gällande något, bla, blabla, blablabla, blablablamera samt yttermerabla, samt inte minst, dflkjölkrfdkjkanelbullarnöfairfsdaällfjdslafkjsaflj. Och bör sen. I evighet, amen.

Här följer ytterligare c:a 437 paragrafer men dessa är belagda med svårartad sekretess och utlämnas endast under förutsättning att wäbbmästaren finner att sagda sekretess kan lyftas, vilket sagde wäbbmästare med all sannolikhet inte kommer att finna enär sekretess i allmänhet är ett sådant tungt vägande skrot att det inte kan rubbas från golvet. Ha!

I detta finstilta betyder orden vid var tid eller oftare, och på det sätt som som förutsätts av tjänsteförrättande alternativt tjänsteförorättande tomte, vad de betyder utom när de inte gör det. Wäbbmästaren har ingen förpliktelse att anta, utföra eller annullera, hela eller delar av en flärpa och klockan ska alltid anses vara slagen vad sagda klocka faktiskt är slagen även om den skulle vara ur slag eller felgången. Eländeskoefficienten bör också vid var tid förutsättas vara vad den bör vara, och utan varje hänsyn till om den bör eller inte bör.

Observera att varje likhet med något, exempelvis nu levande eller tidigare levande elefanter, endast är ett synnerligen besynnerligt olyckligt sammanträffande. Eller nå't.

Wäbbmästaren ska alltid anses vara friskriven, och det även om himlen skulle råka falla ner. Vidare är eventuella stafvel inte wäbbmästarens nasvar utan tillkomna genom högre eller lägre makters göranden, låtanden eller olåtanden.

För den händelse wäbbsajtläsaren inte uppmärksammar detta finstilta bör sagde wäbbsajtläsare ha i minnet att osaltade finstilta inte bör sväljas hela eller halva före eller efter omskakning.

Före användning av denna wäbbsajt bör man betänka att densamma varken bjuder på kakor eller knycker personliga data. Wäbbmästaren ber allra ödmjukast om ursäkt för dessa missförhållanden. Emellertid ser wäbbmästaren ingen möjlighet att åtgärda detta elände under innevarande evighet.

Alla rättigheter och orättigheter tillfaller tjänsteförrättande wäbbsörver. Det åligger wäbbsajtläsaren att sakta och sorgfälligt läsa ovanstående finstilta ytterligare 1817 gånger, eller till dess ögonen trillar ur.

Efter bästa oförstånd men utan varje allvar och garanterat utan garanti.

Brasklapp: Härtill är wäbbmästaren nödd och tvungen.