Bild av Börje Börman babblandes om att man bör, annars bör man Dela på Facebook Twittra Dela på Linked in

Senaste bör

När man plötsligt upplever att allt är klart som korvbröd bör man tillse att med skyndsamhet nerjustera sin intelligens till en mer hanterlig nivå.

Nyligen

När man hyser en elefant i rummet bör man ha i minnet att inte sätta sig ...

Man bör ha i minnet att skillnaden mellan ögon och öron inskränker sig till ...

Man bör ha i minnet att med ofreda i normalfallet inte avses vare sig ...

Man bör ha i minnet att med misstanke i normalfallet inte avses ...

När man önskar normalisera något bör man först sorgfälligt tillse att detsamma i vart fall är något ...

Man bör ha i minnet att när ett ägg och ett ansikte möts bör man tillse att man inte är ansiktet, ...

Man bör ha i minnet att den som inga vänner har får i stället låta sig ...

När man står i begrepp att fråga någon om vederbörande har för avsikt att sitta där och uggla hela dagen bör man kontrollera ...

Man bör ha i minnet att det började gå upp för mänskligheten att en ny tidsålder hade tagit sin början när man blev varse att det inte ...

När man på arbetet upplever att det är tråkigt bör man överväga att ta en två timmars tupplur, exempelvis mellan kl ...