Minnet är bra men krt

När man kommer till insikt om att man inte kan komma ihåg hur länge man lidit av minnesförlust bör man betänka att man möjligen lider av minnesförlust.

När man finner att man inte kan komma ihåg vad det beror på att man inte kan komma ihåg vad det heter det som gör att man inte kan komma ihåg vad man heter bör man betänka att man möjligen blivit stencilcement. Läs mer

Sjöutsikt och kölappar

När man finner att fastighetsmäklaren i sin reklam utlovar ”viss sjöutsikt” bör man ha i minnet att det sannolikt betyder att om man hugger en gata i skogen, river grannens garage och ställer sig på taket försedd med kikare kan man skymta den vattenansamling som uppstår i ett område med sankmark när det har regnat.

När man överväger att sälja sin bostad och i samma ögonblick varseblir en lång kö av människor utanför dörren bör man betänka att sagda kö sannolikt inte består av köpare utan fastmer av mäklare. Läs mer

Kanske, möjligen, eventuellt inte omöjligt

När man från vanligtvis välunderrättad källa erhåller information om att något beskrivs som en smula kanskemöjligeneventuellt bör man betänka att detta något kanske, möjligen, eventuellt är en smula osäkert.

När man erhåller information beträffande det förhållandet att man diagnostiserats med alla möjliga bokstavskombinationer bör efterhöra möjligheten ävensom erhålla några omöjliga dylika. Läs mer

Kringresande sömnpiller

När man erhåller information från någon beträffande det förhållandet att man enligt vederbörandes förmenande väcker anstöt bör man dra sig undan i syfte att låta sagda anstöt sova en stund till.

Man bör ha i minnet att anledningen till att man upplever en enorm trötthet möjligen kan vara att man glömt av att sova. Läs mer

Barn, barnbarn och omständigheter

När man erhåller information från någon beträffande det förhållandet att vederbörande varken haft barn eller barnbarn bör man betänka att om vederbörande haft barnbarn men inga barn hade det varit en tämligen intressant sensation.

När man uppnått mogen ålder och barnen flugit ur boet bör man överväga att begära in barnbarnen. Läs mer

Hajmat eller skräpmat

När man överväger att lära sig simma bör man ha i minnet att ankarhärmning i allmänhet inte är en övning som är till någon större hjälp i sammanhanget.

När man från vanligtvis välunderrättad läkare erhåller information om att man är allergisk mot hajar bör man tillse att fortsättningsvis inte simma i hajrika vatten. Läs mer

Sitta bör man, annars står man

När man kommer till insikt om att man är för rastlös för att sitta stilla och för slö för att röra sig bör man betänka att man möjligen har två problem och inte ett.

När man som varande certifierad heldagsstillasittare erhåller information beträffande det förhållandet att det anses vara onyttigt att sitta stilla hela dagarna bör man anföra att det ju ändå rimligen måste finnas någon anledning till människan blivit utrustad med sittmuskler. Läs mer